Rekenen

Op deze pagina publiceer ik columns over rekenen. U vindt hier uiteenlopende onderwerpen, zoals:

  • Oude rekenexamens van Facet mbo 2F en 3F.
  • Oude rekentoetsen van Cito voor mavo, havo en vwo.
  • Gratis oefenmateriaal, zoals werkbladen.
  • Gratis lesmateriaal, waaronder rekentrainers.
  • Gratis hulpmateriaal, zoals hulpkaartjes.

Studenten kunnen gratis rekenmateriaal downloaden, zoals de powerpoints met theorie en oefensommen van domein getallen en domein meten & meetkunde. Er is ook het spiekboekje rekenen met daarin een handige samenvatting voor rekenen.

Rekendocenten en rekencoördinatoren kunnen hier terecht voor informatie over de referentiekaders mbo, het ERWD-protocol, handelingswijzers, tafelkaarten en meer.

Alle columns rekenen

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2017/2018

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2017/2018. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2017/2018

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2017/2018. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Tafels rekenen oefenen

Wilt u bij het vak rekenen oefenen met de tafels 1 t/m 10 en 11 en 12? Bent u op zoek naar gratis werkbladen voor de tafels? Wilt u uw leerlingen graag een poster met de tafels meegeven om thuis te oefenen? Download hier dan gratis

Lees meer

Breuken uitleg, leren en oefenen

Breuken extra oefenen? In groep 5, 6, 7 en 8 leren we rekenen met breuken. Op het vo en mbo extra uitleg en oefeningen? Download de gratis training breuken of gebruik de werkbladen met breuken tijdens uw lessen.

Lees meer

Powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

Bij rekenen wordt het onderdeel meten en meetkunde veelal als moeilijk ervaren. Bent u goed voorbereid op het examen rekenen? Heeft u behoefte aan extra uitleg? Wilt u oefenen met oude opgaven van de cito rekentoets of oude opgaven van het centraal examen rekenen? Download dan gratis de interactieve powerpoint rekenen domein meten en meetkunde.

Lees meer

Mbo rekenconferentie 2017 – Steunpunt taal en rekenen mbo

Op 15-11-2017 heb ik een lezing mogen geven op de mbo rekenconferentie 2017, welke was georganiseerd door Steunpunt taal en rekenen mbo. Hierin behandelde ik de volgende punten: Job rekentour 2015, raamwerk scholing- en nascholing rekendocent, erwd protocol, structuur rekenlessen, didactische modellen en handige links.

Lees meer

Examen rekenen oefenen 2f en 3f

Wilt u het examen rekenen oefenen? Zit u op het mbo, dan kunt u gratis oude rekenexamens 2f en 3f van Facet downloaden. Zit u op mavo, havo of vwo, dan kunt u gratis oude Cito oefentoetsen downloaden. Ga goed voorbereid het rekenexamen in en bekijk de oude examenopgaven.

Lees meer

Referentiekader taal en rekenen – doorlopende leerlijnen

Wilt u meer weten of de de doorlopende leerlijnen voor het vak rekenen van de basisschool tot het hoger onderwijs? Wilt u de drie uitgebrachte rapporten van de commissie Meijerink lezen? Bent u op zoek naar posters van de referentieniveaus rekenen 1F, 1S, 2F, 2S, 3F of 3S? Download direct de referentieposters of lees de adviezen met betrekking tot het referentiekader taal en rekenen

Lees meer

Opbouw van een getal

Rekenen domein getallen. De opbouw van een getal. Leesbaarheid van getallen. Getallen rechts uitlijnen. Het decimale- of tientallige talstelsel. Uitspraak getallen.

Lees meer

Opzetboekje rekenen

Opzetboekje rekenen Braams - handige hulpkaarten Heeft uw zoon of dochter moeite met rekenen of het onthouden van de verschillende rekenregels, dan kunt u hiervoor het opzetboekje rekenen van Braams aanschaffen. Het opzetboekje rekenen bestaat tijdens het schrijven...

Lees meer

Powerpoint rekenen domein getallen

Rekenen domein getallen is de basis van het rekenen. Heb je moeite met rekenen en met sommen uit het domein getallen? Download gratis extra theorie en oefeningen over de volgende onderwerpen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, worteltrekken, voorrangsregels rekenen, getallenlijn, decimale getallen, negatieve getallen en breuken.

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This