Rekenen

Rekenen

In de rubriek rekenen publiceer ik columns over rekenen. U vindt hier uiteenlopende onderwerpen, zoals de verschillende domeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Hulpmateriaal voor rekenen op niveau 2f en 3f, zoals tafelkaarten. Cito oefentoetsen van het voortgezet onderwijs. Oefenexamen rekenen van het mbo. Informatie over de referentiekaders rekenen. Het ERWD protocol. Spiekboek rekenen en handelingswijzers rekenen en meer..

Abonneer u op mijn blog, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe columns

Alle Columns Rekenen

Examen rekenen oefenen 2f en 3f

Examen rekenen oefenen 2f en 3f

Examen rekenen oefenen 2f of 3f ? Download gratis oude examens rekenen mbo voor niveau 3 (2F) en niveau 4 (3F). Ook kunt u oude Cito oefentoetsen rekenen 2F en 3F van het voortgezet onderwijs downloaden. Zoek dus niet langer en plaats deze pagina...

Lees meer
Powerpoint rekenen domein getallen

Powerpoint rekenen domein getallen

Rekenen domein getallen is de basis van het rekenen. Heb je moeite met rekenen en met sommen uit het domein getallen? Download gratis extra theorie en oefeningen over de volgende onderwerpen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, worteltrekken, voorrangsregels rekenen, getallenlijn, decimale getallen, negatieve getallen en breuken. Heb je binnenkort het examen rekenen of de cito rekenen en wil je extra oefenen? In de powerpoint zitten oude opgaven van het examen rekenen.

Lees meer
Powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

Powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

Bij rekenen wordt het onderdeel meten en meetkunde veelal als moeilijk ervaren. Ben jij goed voorbereid op het examen rekenen? Heb jij behoefte aan extra uitleg? Wil jij oefenen met oude opgaven van de cito rekentoets (VO) en/of oude opgaven centraal examen rekenen (mbo)? Download dan gratis de interactieve powerpoint rekenen domein meten en meetkunde.

Lees meer
Tafels rekenen oefenen

Tafels rekenen oefenen

Voor het goed kunnen rekenen is het belangrijk dat je de tafels snel kunt opnoemen zonder lang na te denken. Om dit te bereiken starten de meeste basisscholen in groep 4 met het oefenen van de tafels 1 t/m 5 en 10. In groep 6 leren de kinderen de tafels 6 t/m 9. Door...

Lees meer
Breuken uitleg, leren en oefenen

Breuken uitleg, leren en oefenen

In groep 5, 6, 7 en 8 leren kinderen rekenen met breuken. Op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs rekenen de leerlingen ook weer met breuken. Sommige leerlingen zijn vergeten hoe dit moet. Wilt u uitleg over rekenen met breuken? Wilt u sommen...

Lees meer
Opzetboekje rekenen

Opzetboekje rekenen

Heeft uw zoon of dochter moeite met rekenen of het onthouden van de verschillende rekenregels, dan kunt u hiervoor het opzetboekje rekenen van Braams aanschaffen.
Het opzetboekje rekenen bestaat tijdens het schrijven van dit artikel uit 83 kaartjes en is zeer geschikt als hulpmiddel voor kinderen met rekenproblemen, dyscalculie of dyslectie.

Lees meer
Mbo rekenconferentie 2017 – Steunpunt taal en rekenen mbo

Mbo rekenconferentie 2017 – Steunpunt taal en rekenen mbo

Enquête onder rekendocenten op de mbo rekenconferentie 2017 geeft stof tot nadenken voor schooldirecties, afdelingsmanagers, onderwijskundigen of rekencoördinatoren. Moet het middelbaar beroepsonderwijs de hand in eigen boezem steken voor de kwaliteitsverbetering...

Lees meer

Succesfactoren en verbeterpunten rekenonderwijs

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft de succesfactoren en verbeterpunten rekenonderwijs verwoord in het rapport JOB Rekentour 2015. Wat is de huidige stand van zaken? Heeft uw onderwijsinstelling deze aanbevelingen voldoende opgepakt? Download het...

Lees meer

Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo mbo

Opleiding rekendocent! Kwalitatief rekenonderwijs begint bij bekwame rekendocenten. Het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo beschrijft het bekwaamheidsprofiel voor rekendocenten op het voortgezet onderwijs en het mbo. Download het raamwerk scholing en...

Lees meer

Referentiekader taal en rekenen – doorlopende leerlijnen

Wilt u meer weten of de de doorlopende leerlijnen voor het vak rekenen van de basisschool tot het hoger onderwijs? Wilt u de drie uitgebrachte rapporten van de commissie Meijerink lezen? Bent u op zoek naar posters van de referentieniveaus rekenen 1F, 1S, 2F, 2S, 3F...

Lees meer

Syllabus rekenen 1F, 2F, 3F domein getallen

Download nu gratis de syllabus rekenen 1F, 2F, 3F domein getallen. Niet de originele syllabus van het College van Toetsen en Examens, maar een handige samenvatting voor het domein getallen. Bent u rekendocent en wilt u uw leerlingen goed voorbereiden op het...

Lees meer

Opbouw van een getal

Bij het doornemen van het rekenen domein getallen is het belangrijk dat de student begrijpt hoe een getal opgebouwd is. In deze blog behandel ik de belangrijkste kenmerken voor de opbouw van een getal. Een getal moet leesbaar zijn Om een getal leesbaar te...

Lees meer

Ontvang elke dag een rekentest per email

Wil jij je rekenvaardigheden oefenen. Schrijf je dan in voor de dagelijkse rekentest. Je ontvangt dan elke dag een rekensom.

Pin It on Pinterest

Share This