Examen rekenen voorbereiden door oefenen cito rekentoets

12 november, 2017 | Rekenen | 0 Reacties

Voorbereiden op de cito rekenen? Op welk niveau dient de student het examen af te leggen. 1F, 2F of 3F? Extra oefenen voor het examen rekenen? Op zoek naar oefentoetsen en examens rekenen? De syllabus rekenen 2F en 3F bestuderen? De handreiking rekenen 2F of 2F bespreken? Zoek dan niet langer en plaats deze pagina onder uw favorieten op de computer. Gratis oefentoetsen cito rekenen voor het voortgezet onderwijs en oefenexamens COE rekenen voor het mbo. Download ze gratis!

Hieronder kunt u alle oude rekenexamens en rekentoetsen van Cito downloaden. U krijgt dan echter geen uitleg hoe u aan het juiste antwoord moet komen! Wilt u oude examenopgaven rekenen oefen en uitleg krijgen hoe u aan het juiste antwoord komt, download dan de gratis examentrainers! 

Niels Picard

Op welk niveau de cito rekenen of het examen rekenen maken

 In de wet is vastgelegd op welk niveau leerlingen van het voortgezet onderwijs de cito rekentoets dienen af te leggen. Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs is vastgelegd op welk niveau studenten het rekenexamen dienen af te leggen. De rekentoets die de leerling minimaal dient af te leggen is als volgt:

 • 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs
 • 2F: mbo-niveau 1,2, 3 en vmbo
 • 3F: mbo-niveau 4, havo en vwo

Tevens is in de wet vastgelegd dat een leerling het examen Nederlands, Engels of rekenen mag afleggen dat hoort bij een opleiding van een hoger niveau. Een vmbo-leerling mag bijvoorbeeld ook het rekenexamen op 3F niveau afleggen. Binnen het mbo mag een student het rekenexamen afleggen op 3F niveau in plaats van het 2F niveau. Een vwo student die meer aankan dan het 3F niveau, mag de rekentoets ook op 3S niveau maken. Binnen het middelbaar beroepsondewijs zijn in 2016 ook de keuzedelen geintroduceerd. De gedachte achter de keuzedelen is de leerling de mogelijkheid te bieden zijn of haar opleiding te verbreden of te verdiepen. Zo is er ook het keuzedeel rekenen 3F (K0089) gekomen. Sommige mbo-opleidingen hebben er voor gekozen om dit keuzedeel beschikbaar te stellen aan studenten die op een hoger niveau willen examineren. Eerlijk gezegd vind ik dat een opleiding die dit keuzedeel aanbiedt zijn student tekort doet. Het volgen van dit keuzedeel zal namelijk ten koste gaan van een ander keuzedeel waarmee de student zijn of haar opleiding werkelijk had kunnen verbreden of verdiepen. Immers, vanuit de wet is al geregeld dat studenten op een hoger niveau het rekenexamen mogen afleggen.

 

Cito rekentoets en Examen rekenen voorbereiden met de syllabus rekenen 2F en 3F

Op 25 juni 2015 is de Syllabus rekenen 2F en 3F goedgekeurd door de minister. Deze syllabus vervangt alle hiervoor uitgegeven syllabi en toetswijzers.  De cito rekentoetsen binnen het voortgezet onderwijs en de COE rekenen binnen het middelbaar beroepsonderwijs zijn gebasseerd op deze nieuwe syllabus.

Handreiking rekenen mbo en vo 2016

In oktober 2016 zijn de handreikingen 2F en 3F gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de op 25 mei 2015 goedgekeurde syllabus rekenen 2F en 3F vo en mbo.

De handreiking rekenen 2F geeft inzicht in hoe leerlingen op het mbo rekenexamen 2F van januari 2016 hebben geantwoord en hoe leerlingen op de vo cito rekentoets 2F van januari 2016 hebben geantwoord.

De handreiking rekenen 3F geeft inzicht in hoe leerlingen op het mbo rekenexamen 3F van januari 2016 hebben geantwoord en hoe leerlingen op de vo cito rekentoets 3F van januari 2016 hebben geantwoord.

In de handreikingen is vooral aandacht voor de nieuwe opgaventype die zijn geintroduceerd bij de invoering van de syllabus rekenen 2F en 3F op 25 juni 2015. In de handreiking worden onder andere moeilijke opgaven behandeld.

 

Handreiking rekenen 2F mbo en vo 2016

Handreiking rekenen 3F mbo en vo 2016

Interactieve PowerPoints met examens en uitwerkingen

In de volgende PowerPoints heb ik per domein alle oude examenopgaven opgenomen. Voor elke opgave is er een uitwerking. Daarnaast is de bijbehorende theorie opgenomen:

Online oefenen proeftoets rekenen en proefexamens COE rekenen

Online oefenen proefexamen rekenen

Wilt u online oefenen met proefexamens, dan kan dit op:  

Correctievoorschriften en omzettingstabellen oefenexamens in Facet

In de oefenomgeving van Facet staan voorbeelden van toetsen en examens die via Facet worden afgenomen. Op de volgende pagina staan de correctievoorschriften en omzettingstabellen die horen bij deze oefenexamens

Facet Rekenopgave-etallage

Wilt u alleen oefenen met opgave van één van de vier domeinen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde of verbanden), dan kunt u via Facet Rekenopgave-etalage selecteren welke rekensommen u wilt oefenen.

Proeftoetsen rekenen Cito en proefexamens rekenen gratis downloaden

Hieronder treft u alle oefentoetsen cito rekenen voor het voortgezet onderwijs aan. Daarnaast zijn de proefexamens COE rekenen voor het middelbaar beroepsonderwijs opgenomen.

 

Oefenexamen rekenen 3F COE 2011 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2012 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2012 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2012 Voortgezet Onderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2012 Voortgezet Onderwijs 

Oefenexamen rekenen 2F COE 2013 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Oefenexamen rekenen 3F COE 2013 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2013 Voortgezet Onderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2013 Voortgezet Onderwijs 

Oefenexamen rekenen 2F COE 2014 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Oefenexamen rekenen 3F COE 2014 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2014 Voortgezet Onderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2014 Voortgezet Onderwijs 

Oefenexamen rekenen 2F COE 2014 – 2015 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Oefenexamen rekenen 3F COE 2014 – 2015 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2015 Voortgezet Onderwijs 

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2015 Voortgezet Onderwijs 

Oefenexamen rekenen 2F COE 2015 – 2016 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Oefenexamen rekenen 3F COE 2015 – 2016 Middelbaar Beroepsonderwijs 

Oefenexamen rekenen 2F 2016 – 2017 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)  

Oefenexamen rekenen 3F 2016 – 2017 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)  

Cito oefentoets rekenen 2F 2017 VO (Voortgezet Onderwijs)  

Cito oefentoets rekenen 3F 2017 VO (Voortgezet Onderwijs)  

Oefenexamen rekenen 2F 2017 – 2018 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)  

Oefenexamen rekenen 3F 2017 – 2018 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)  

  Pin It on Pinterest

  Shares
  Share This
  %d bloggers liken dit: