Examen rekenen oefenen 2f en 3f

12 november 2017

Heeft u binnenkort het centraal examen rekenen 2F of 3F en wilt u nog oefenen met een oefentoets?  Hieronder kunt u gratis oude Facet mbo rekenexamens  downloaden voor mbo niveau 2 (2F) niveau 3 (2F) en niveau 4 (3F). Ook kunt u oude Cito oefentoetsen rekenen 2F en 3F van het voortgezet onderwijs downloaden. Hierbij kunt u ook het centraal examen rekenen mavo, havo en vwo oefenen. Kijk u liever naar video’s met uitleg over de opgaven van het rekenexamen, bekijk dan de verschillende instructievideo’s.

Rekenen referentieniveau 1f, 2f en 3f

Op welk niveau maakt de leerling de cito rekenen of het examen rekenen?

In de wet is vastgelegd op welk niveau leerlingen van het voortgezet onderwijs de cito rekentoets dienen af te leggen. Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs is vastgelegd op welk niveau studenten het centraal rekenexamen dienen af te leggen. De rekentoets die de leerling minimaal dient af te leggen is als volgt:

  • 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs
  • 2F: mbo-niveau 1,2, 3 en vmbo
  • 3F: mbo-niveau 4, havo en vwo

Tevens is in de wet vastgelegd dat een leerling het examen Nederlands, Engels of rekenen mag afleggen dat hoort bij een opleiding van een hoger niveau. Een vmbo-leerling mag bijvoorbeeld ook het rekenexamen op 3F niveau afleggen. Binnen het mbo mag een student het rekenexamen afleggen op 3F niveau in plaats van het 2F niveau. Een vwo student die meer aankan dan het 3F niveau, mag de rekentoets ook op 3S niveau maken.

Binnen het middelbaar beroepsondewijs zijn in 2016 ook de keuzedelen geintroduceerd. De gedachte achter de keuzedelen is de leerling de mogelijkheid te bieden zijn of haar opleiding te verbreden of te verdiepen. Zo is er ook het keuzedeel rekenen 3F (K0089) gekomen. Sommige mbo-opleidingen hebben er voor gekozen om dit keuzedeel beschikbaar te stellen aan studenten die op een hoger niveau willen examineren. Eerlijk gezegd vind ik dat een opleiding die dit keuzedeel aanbiedt zijn student tekort doet. Het volgen van dit keuzedeel zal namelijk ten koste gaan van een ander keuzedeel waarmee de student zijn of haar opleiding werkelijk had kunnen verbreden of verdiepen. Immers, vanuit de wet is al geregeld dat studenten op een hoger niveau het rekenexamen mogen afleggen.

Syllabus rekenen 2f en 3f

De cito rekentoets of het centraal examen rekenen voorbereiden met de syllabus rekenen 2F en 3F

Op 25 juni 2015 is de Syllabus rekenen 2F en 3F goedgekeurd door de minister. Deze syllabus vervangt alle hiervoor uitgegeven syllabi en toetswijzers.  De cito rekentoetsen binnen het voortgezet onderwijs en de COE rekenen binnen het middelbaar beroepsonderwijs zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus: 

 

Handreiking rekenen mbo en vo 2016

Handreiking rekenen mbo en vo 2016

In oktober 2016 zijn de handreikingen 2F en 3F gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de op 25 mei 2015 goedgekeurde syllabus rekenen 2F en 3F vo en mbo.

De handreiking rekenen 2F geeft inzicht in hoe leerlingen op het mbo rekenexamen 2F van januari 2016 hebben geantwoord en hoe leerlingen op de vo cito rekentoets 2F van januari 2016 hebben geantwoord.

De handreiking rekenen 3F geeft inzicht in hoe leerlingen op het mbo rekenexamen 3F van januari 2016 hebben geantwoord en hoe leerlingen op de vo cito rekentoets 3F van januari 2016 hebben geantwoord.

In de handreikingen is vooral aandacht voor de nieuwe opgaventype die zijn geintroduceerd bij de invoering van de syllabus rekenen 2F en 3F op 25 juni 2015. In de handreiking worden onder andere moeilijke opgaven behandeld.

 

Handreiking rekenen 2F mbo en vo 2016

Handreiking rekenen 3F mbo en vo 2016

Facet  online oefentoetsen en oefenexamens

Online oefenen proeftoets rekenen en proefexamens COE rekenen

Online oefenen proefexamen rekenen

Wilt u online oefenen met proefexamens, dan kan dit op:

Correctievoorschriften en omzettingstabellen oefenexamens in Facet

In de oefenomgeving van Facet staan voorbeelden van toetsen en examens die via Facet worden afgenomen. Op de volgende pagina staan de correctievoorschriften en omzettingstabellen die horen bij deze oefenexamens

Facet Rekenopgave-etallage

Wilt u alleen oefenen met opgave van één van de vier domeinen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde of verbanden), dan kunt u via Facet Rekenopgave-etalage selecteren welke rekensommen u wilt oefenen. 

Gratis oude examens rekenen downloaden

Hieronder treft u vanaf 2011 nog diverse oude examens rekenen aan. Na 2019 zijn er geen oude oefenexamens meer gepubliceerd. Voor het voorbereiden van het examen rekenen in 2022 kunt u natuurlijk ook de onderstaande examens oefenen.

Leuk dat u het door mij ontwikkelde materiaal gratis wilt downloaden en gebruiken. Google blijft deze pagina alleen als suggestie tonen als er voldoende websites naar verwijzen. Ik heb dus uw hulp nodig om gevonden te blijven worden in de zoekmachines.

Deel deze pagina op social media

Heeft u social media als Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat of TikTok, wilt u dan daarop deze pagina delen.

Voorwaarden gebruik materiaal

Bent u docent? Wilt u dan op uw intranet of in Teams een link naar deze pagina opnemen en uw studenten via deze link het materiaal laten gebruiken! Dus aub niet het materiaal downloaden en op uw eigen intranet of Teams plaatsen. Hierdoor krijgt mijn website minder bezoekers en zal deze pagina uit de zoekresultaten verdwijnen!

Plaats aub een anchor link

Wilt u bij het plaatsen van een link naar deze pagina aub de volgende tekst gebruiken: Download gratis examen rekenen oefenen 2f en 3f van NielsPicard.nl

Oefenexamen rekenen 3F COE 2011 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2012 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2012 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2012 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2012 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2013 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2013 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2013 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2013 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2014 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2014 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2014 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2014 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2014 – 2015 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2014 – 2015 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2015 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2015 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2015 – 2016 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2015 – 2016 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito oefentoets rekenen 2F 2016 VO (Voortgezet Onderwijs)

Cito oefentoets rekenen 3F 2016 VO (Voortgezet Onderwijs)

Oefenexamen rekenen 2F COE 2016 – 2017 Middelbaar beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2016 – 2017 Middelbaar beroepsonderwijs

Cito oefentoets rekenen 2F 2017 VO (Voortgezet Onderwijs)

Cito oefentoets rekenen 3F 2017 VO (Voortgezet Onderwijs)

Oefenexamen rekenen 2F COE 2017 – 2018 Middelbaar beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2017 – 2018 Middelbaar beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F 2018 – 2019 VO (Voortgezet Onderwijs)

Oefenexamen rekenen 2F COE 2018 – 2019 Middelbaar beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2018 – 2019 Middelbaar beroepsonderwijs

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest