Examen rekenen oefenen 2f en 3f

12 nov, 2017 | Rekenen | 0 Reacties

Examen rekenen oefenen 2f of 3f ? Download gratis oude examens rekenen mbo voor niveau 3 (2F) en niveau 4 (3F). Ook kunt u oude Cito oefentoetsen rekenen 2F en 3F van het voortgezet onderwijs downloaden. Zoek dus niet langer en plaats deze pagina onder uw favorieten op de computer.

Rekenen examentraining gratis downloaden

Heeft u binnenkort het examen rekenen en wilt u extra oefenen? Hieronder kunt u vanaf 2011 alle oude examens rekenen downloaden. Bij elk examen treft u tevens het correctievoorschrift (antwoorden) en de omzettingstabel aan.

Heeft u echter behoefte aan extra uitleg bij de antwoorden van de examenopgaven, dan kunt u beter de gratis examentraining rekenen domein getallen en de examentraining rekenen domein meten en meetkunde gratis downloaden van de rekenpagina (selecteer in het menu bovenaan blog en dan rekenen).

Beide examentrainingen zijn interactieve powerpoints met daarin uitleg over de theorie. Daarnaast extra oefeningen en oude examenopgave met de uitwerking van het antwoord.

Niels Picard

Inhoud van deze pagina

– Rekenen referentieniveau 1f, 2f en 3f

– Syllabus rekenen 2f en 3f

– Handreiking rekenen mbo en vo 2016

– Facet online oefentoetsen en oefenexamens

– Gratis oude examens rekenen downloaden

Rekenen referentieniveau 1f, 2f en 3f

Op welk niveau maakt de leerling de cito rekenen of het examen rekenen?

In de wet is vastgelegd op welk niveau leerlingen van het voortgezet onderwijs de cito rekentoets dienen af te leggen. Ook voor het middelbaar beroepsonderwijs is vastgelegd op welk niveau studenten het centraal rekenexamen dienen af te leggen. De rekentoets die de leerling minimaal dient af te leggen is als volgt:

  • 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs
  • 2F: mbo-niveau 1,2, 3 en vmbo
  • 3F: mbo-niveau 4, havo en vwo

Tevens is in de wet vastgelegd dat een leerling het examen Nederlands, Engels of rekenen mag afleggen dat hoort bij een opleiding van een hoger niveau. Een vmbo-leerling mag bijvoorbeeld ook het rekenexamen op 3F niveau afleggen. Binnen het mbo mag een student het rekenexamen afleggen op 3F niveau in plaats van het 2F niveau. Een vwo student die meer aankan dan het 3F niveau, mag de rekentoets ook op 3S niveau maken.

Binnen het middelbaar beroepsondewijs zijn in 2016 ook de keuzedelen geintroduceerd. De gedachte achter de keuzedelen is de leerling de mogelijkheid te bieden zijn of haar opleiding te verbreden of te verdiepen. Zo is er ook het keuzedeel rekenen 3F (K0089) gekomen. Sommige mbo-opleidingen hebben er voor gekozen om dit keuzedeel beschikbaar te stellen aan studenten die op een hoger niveau willen examineren. Eerlijk gezegd vind ik dat een opleiding die dit keuzedeel aanbiedt zijn student tekort doet. Het volgen van dit keuzedeel zal namelijk ten koste gaan van een ander keuzedeel waarmee de student zijn of haar opleiding werkelijk had kunnen verbreden of verdiepen. Immers, vanuit de wet is al geregeld dat studenten op een hoger niveau het rekenexamen mogen afleggen.

Syllabus rekenen 2f en 3f 

De cito rekentoets of het centraal examen rekenen voorbereiden met de syllabus rekenen 2F en 3F

Op 25 juni 2015 is de Syllabus rekenen 2F en 3F goedgekeurd door de minister. Deze syllabus vervangt alle hiervoor uitgegeven syllabi en toetswijzers.  De cito rekentoetsen binnen het voortgezet onderwijs en de COE rekenen binnen het middelbaar beroepsonderwijs zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus.

Handreiking rekenen mbo en vo 2016

Handreiking rekenen mbo en vo 2016

In oktober 2016 zijn de handreikingen 2F en 3F gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de op 25 mei 2015 goedgekeurde syllabus rekenen 2F en 3F vo en mbo.

De handreiking rekenen 2F geeft inzicht in hoe leerlingen op het mbo rekenexamen 2F van januari 2016 hebben geantwoord en hoe leerlingen op de vo cito rekentoets 2F van januari 2016 hebben geantwoord.

De handreiking rekenen 3F geeft inzicht in hoe leerlingen op het mbo rekenexamen 3F van januari 2016 hebben geantwoord en hoe leerlingen op de vo cito rekentoets 3F van januari 2016 hebben geantwoord.

In de handreikingen is vooral aandacht voor de nieuwe opgaventype die zijn geintroduceerd bij de invoering van de syllabus rekenen 2F en 3F op 25 juni 2015. In de handreiking worden onder andere moeilijke opgaven behandeld.

 

Handreiking rekenen 2F mbo en vo 2016

Handreiking rekenen 3F mbo en vo 2016

Facet  online oefentoetsen en oefenexamens

Online oefenen proeftoets rekenen en proefexamens COE rekenen

Online oefenen proefexamen rekenen

Wilt u online oefenen met proefexamens, dan kan dit op:  

Correctievoorschriften en omzettingstabellen oefenexamens in Facet

In de oefenomgeving van Facet staan voorbeelden van toetsen en examens die via Facet worden afgenomen. Op de volgende pagina staan de correctievoorschriften en omzettingstabellen die horen bij deze oefenexamens

Facet Rekenopgave-etallage

Wilt u alleen oefenen met opgave van één van de vier domeinen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde of verbanden), dan kunt u via Facet Rekenopgave-etalage selecteren welke rekensommen u wilt oefenen. 

Gratis oude examens rekenen downloaden

Hieronder treft u vanaf 2011 oude examens rekenen aan.

 

Oefenexamen rekenen 3F COE 2011 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2012 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2012 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2012 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2012 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2013 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2013 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2013 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2013 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2014 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2014 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2014 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2014 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2014 – 2015 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2014 – 2015 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito Oefentoets rekenen 2F COE 2015 Voortgezet Onderwijs

Cito Oefentoets rekenen 3F COE 2015 Voortgezet Onderwijs

Oefenexamen rekenen 2F COE 2015 – 2016 Middelbaar Beroepsonderwijs

Oefenexamen rekenen 3F COE 2015 – 2016 Middelbaar Beroepsonderwijs

Cito oefentoets rekenen 2F 2016 VO (Voortgezet Onderwijs)

Cito oefentoets rekenen 3F 2016 VO (Voortgezet Onderwijs)

Oefenexamen rekenen 2F 2016 – 2017 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)

Oefenexamen rekenen 3F 2016 – 2017 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)

Cito oefentoets rekenen 2F 2017 VO (Voortgezet Onderwijs)

Cito oefentoets rekenen 3F 2017 VO (Voortgezet Onderwijs)

Oefenexamen rekenen 2F 2017 – 2018 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)

Oefenexamen rekenen 3F 2017 – 2018 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)

Oefenexamen rekenen 3F 2018 – 2019 VO (Voortgezet Onderwijs)

Oefentoets rekenen 2F 2018 – 2019 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)

Oefentoets rekenen 3F 2018 – 2019 mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs)

Pin It on Pinterest

Share This