Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo mbo

3 november 2017

Opleiding rekendocent! Kwalitatief rekenonderwijs begint bij bekwame rekendocenten. Het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo beschrijft het bekwaamheidsprofiel voor rekendocenten op het voortgezet onderwijs en het mbo. Download het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo gratis!

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In 2014 is het het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo opgesteld door het Lectoraat Gecijferdheid van Hogeschool Utrecht & Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen van Universiteit Utrecht. Dit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Opleiding rekendocent

Het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo is opgesteld om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verbeteren. Dit raamwerk beschrijft de gewenste inhoud van scholing en nascholing voor docenten rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit wordt gedaan in de vorm van ‘bouwstenen’, kernelementen die gezamenlijk een volwaardig scholingsaanbod vormen. Ideaal dus voor de opleiding rekendocent.

Overzicht bekwaamheidsprofiel rekendocent vo/mbo

In het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo zijn de volgende bouwstenen opgenomen voor het bekwaamheidsprofiel rekendocent vo/mbo:

1 Vakinhoudelijke bekwaamheid (kennis)

1.1 De rekendocent heeft een kennisniveau en denkwijze tenminste gelijk aan referentieniveau 3F.

1.2 De docent kent het referentiekader en is vertrouwd met de inhoud van de referentieniveaus.

1.3 De docent is goed geïnformeerd over de wettelijke eisen met betrekking tot eindtoetsen en examens/centraal examen (ce) rekenen, toetswijzers en syllabi.

 

2 Vakdidactische bekwaamheid

2A Vakdidactische kennis

2.1 De docent heeft kennis van de aansluitingsproblematiek binnen de verschillende onderwijstypes met betrekking tot de doorlopende leerlijnen rekenen.

2.2 De docent is vakdidactisch onderlegd.

2.3 De docent kent het aanbod van leermiddelen.

 

2B Vakdidactische kunde

2.4 De docent is organisatorisch bekwaam.

2.5 De docent ontwikkelt een stimulerende leeromgeving voor de leerling.

2.6 De docent stemt het rekenonderwijs af op onderwijsbehoeften van de leerling.

2.7 De docent kan leerlingen met rekenproblemen signaleren en begeleiden.

2.8 De docent volgt en begeleidt de rekenontwikkeling van de leerling.

2.9 De docent kan opbrengstgericht werken.

 

3 Pedagogische bekwaamheid

3.1 De docent heeft kennis van de doelgroep studenten waar hij mee werkt.

3.2 De docent is in staat om studenten te motiveren voor het rekenen.

3.3 De docent sluit in zijn rekenonderwijs aan bij de belevingswereld van de leerling

3.4 De docent kan aansluiten bij de leerstijl van de leerling

 

4 De docent als professional

4.1 De docent kan systematisch en onderzoeksmatig reflecteren op de eigen lespraktijk (B22)

4.2 De docent reflecteert op het eigen professionele handelen

4.3 De docent werkt samen met collega’s

4.4 De docent werkt samen met de onderwijsomgeving

4.5 De docent is op de hoogte van het rekenbeleid in de school en werkt mee aan

optimalisering van het beleid (B23)

 

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This