Powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

26 januari 2019

Bij rekenen wordt het onderdeel meten en meetkunde veelal als moeilijk ervaren.

  • Bent u goed voorbereid op het examen rekenen?
  • Hebt u behoefte aan extra uitleg?
  • Wilt u oefenen met oude opgaven van de cito rekentoets of oude opgaven van het centraal examen rekenen?

Download dan gratis de interactieve powerpoint rekenen domein meten en meetkunde.

Klik hier om te downloaden

Leuk dat u het door mij ontwikkelde materiaal gratis wilt downloaden en gebruiken. Google blijft deze pagina alleen als suggestie tonen als er voldoende websites naar verwijzen. Ik heb dus uw hulp nodig om gevonden te blijven worden in de zoekmachines.

Deel deze pagina op social media

Heeft u social media als Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat of TikTok, wilt u dan daarop deze pagina delen.

Voorwaarden gebruik materiaal

Bent u docent? Wilt u dan op uw intranet of in Teams een link naar deze pagina opnemen en uw studenten via deze link het materiaal laten gebruiken! Dus aub niet het materiaal downloaden en op uw eigen intranet of Teams plaatsen. Hierdoor krijgt mijn website minder bezoekers en zal deze pagina uit de zoekresultaten verdwijnen!

Plaats aub een anchor link

Wilt u bij het plaatsen van een link naar deze pagina aub de volgende tekst gebruiken: Download gratis Rekenen domein meten & meetkunde van NielsPicard.nl

Download gratis

Inhoud powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

In deze PowerPoint rekenen domein meten en meetkunde behandel ik theorie, oefeningen en examens. Dit voor zowel 2F, 3F als 3F+ niveau. Ik heb het domein onderverdeeld in twee hoofdcategorieën.

In het onderdeel meten behandel ik de volgende onderwerpen:
Binnen het onderdeel meten behandel ik het metriek stelsel met de veelgebruikte basiseenheden van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel), zoals seconde, meter en kilogram.
De veelgebruikte grootheden lengte, omtrek, tijd, snelheid, oppervlakte, temperatuur, oppervlakte, inhoud en massa worden behandeld.

De leerling kan benoemen in welke eenheid een bepaalde grootheid gemeten wordt, zoals bijvoorbeeld de eenheden meter, vierkante meter, kubieke meter, gram, seconde, graden Celsius en meter per seconde.

Bij eenheden gebruikt de leerling de veelgebruikte voorvoegsels kilo, hecto, deca, deci, centi en milli.

Bij de grootheid lengte en de eenheid meter leert de leerling dat een lengte-eenheid de grootte van een bepaalde lengte of afstand aangeeft en dat de standaardeenheid of standaardmaat voor lengte de meter is. Ook rekenen we met mijlen en inches. Ik behandel de veelvoorkomende lengtematen, ongelijke maten en meetinstrumenten. De leerling leert dat als je de verschillende lengtematen van een rechthoek optelt, je de omtrek kunt berekenen. Ook leert de leerling dat de totale lengte van de buitenzijde van een cirkel de omtrek van een cirkel is.

Bij de grootheid oppervlakte leert de student dat de eenheid en standaardmaat vierkante meter is. We rekenen met referentiematen en veelvoorkomende oppervlaktematen.

Bij de grootheid inhoud rekenen we met de standaardmaten kubieke meter en liter en rekenen we met de verschillende referentiematen.

Bij de grootheid massa, ook wel bekend als gewicht, rekenen we met de bijbehorende basiseenheid. De leerling leert wat de begrippen pond, ons en ton betekenen. Ook rekenen we met de verschillende voorvoegsels bij de grootheid massa.
Bij de grootheid snelheid kan de leerling berekenen hoeveel afstand er in een bepaalde tijd wordt afgelegd en hoe lang iemand over een bepaalde afstand doet.

Bij de grootheid temperatuur leert de leerling wat een thermometer is en hoe deze werkt. Ook kan de leerling de temperatuur in graden Fahrenheit omrekenen naar graden Celsius en andersom.

In het onderdeel meetkunde behandel ik de volgende onderwerpen:
Binnen het onderdeel meetkunde behandel ik lijnen en lijnstukken. De leerling leert wat rechte, gebroken, gebogen of kromme lijnen zijn. Wat horizontale en verticale lijnen zijn. Wat een lijnstuk en een halve lijn is. Ook maakt de leerling kennis met de begrippen snijpunt, snijdende lijnen, evenwijdige lijnen en benen.

Bij het onderdeel hoeken leert de leerling de verschillende hoeken te benoemen. De leerling kan berekenen hoe groot een hoek is.

De leerling kan rekenen met symmetrische figuren en maakt kennis met de begrippen symmetrieas, spiegelas, spiegelsymmetrisch, lijnsymmetrisch en asymmetrisch.

Bij het onderdeel tweedimensionale vlakke figuren rekent de leerling met de figuren driehoek, trapezium, parallellogram, rechthoek, vlieger, ruit, vierkant en cirkel. Ook worden de begrippen parallel en evenwijdige lijnen behandeld.

Bij de stelling van pythagoras berekent de leerling de onbekende zijde bij een rechthoekige driehoek.

Bij driedimensionale ruimtefiguren leert de leerling wat de begrippen ribbe, mantel en vlakken betekenen. Ook rekent de leerling met een kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel of bol.

Bij het onderdeel schaal rekenen we met een schaalmodel. Ook leert de leerling hoe een plattegrond op schaal eruit ziet en hoe hij deze moet lezen. De leerling maakt kennis met de begrippen hemelsbreed, schaallat en schaalstok.

Ook leert de leerling wat de begrippen legenda, windroos, kijklijnen en kijkrichting zijn.

De leerling leert wat een bouwplaat, bouwtekening of werktekening is en dat je hierbij een plakrand gebruikt.

Bij driedimensionale (ruimte) figuren leert de leerling dat het begrip uitslag een bouwplaat zonder plakrandjes is. Ook kan de leerling de uitslag herkennen van een balk, cilinder, prisma, piramide en kegel. Bij driedimensionale (ruimte) figuren leert de leerling het begrip doorsnede en het aanzicht van een object.

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This