Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie (ERWD)

8 november 2017

Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie biedt handreikingen aan scholen om leerlingen goed rekenonderwijs te geven. Er zijn drie protocollen uitgegeven, namelijk voor het primair onderwijs (rekenen groep 1 t/m groep 8), het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In het protocol wordt onder andere ingegaan op dyscalculie onderzoek en dyscalculie behandeling. Wilt u hier informatie of materiaal over, download dit dan gratis!

ERWD 1: Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (2011)
ERWD 2: Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie voortgezet onderwijs (2012)
Protocol voor Ernstige Reken Wiskundeproblemen en dyscalculie MBO

ERWD 1: Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (2011)

Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is ook wel bekend als het protocol ERWD 1.  Het definitieve rapport is in 2011 opgeleverd. Het protocol is voor groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. In het ERWD 1 rapport staan de volgende onderdelen beschreven:

 • Visie en uitgangspunten
 • Achtergronden, afbakening en plaatsbepaling
 • De rekenkundige ontwikkeling van kinderen in vogelvlucht
 • Leren rekenen en rekenproblemen
 • Observeren en analyseren van leerprocessen
 • Diagnosticerend onderwijzen
 • Intern diagnostisch onderzoek
 • Extern diagnostisch onderzoek
 • Begeleiding
 • Stappenplan protocol ERWD
 • De ouders/verzorgers als partners
 • Schoolbeleid en organisatie

Dowload het materiaal hieronder:

ERWD 2: Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie voortgezet onderwijs (2012)

Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie voor het voortgezet onderwijs is ook wel bekend als het protocol ERWD 2.  Het definitieve rapport is in 2012 opgeleverd. In het ERWD 2 rapport staan de volgende onderdelen beschreven:

 • Aandacht voor leren rekenen
 • Visie en uitgangspunten
 • Rekenbeleid
 • Checklist rekenen
 • Rekenen in het voortgezet onderwijs
 • Hoofdlijn 1, verder ontwikkelen van begripsvorming
 • Hoofdlijn 2, verder ontwikkelen en consolideren van oplossingsprocedures
 • Hoofdlijn 3, vlot rekenen en onderhouden
 • Hoofdlijn 4, flexibel toepassen en verdiepen
 • Het handelingsmodel
 • Het drieslagmodel
 • Samenhang en afstemming tussen beide modellen
 • Aandacht voor het signaleren van rekenproblemen
 • Begeleiding en ondersteuning bij rekenonderwijs
 • Begeleidingscategorie 1
 • Begeleidingscategorie 2
 • Diagnostiek in begeleidingscategorie 2 (diagnostisch rekenonderzoek)
 • Diagnostiek in begeleidingscategorie 3 (psychodiagnostisch onderzoek)

Dowload het materiaal hieronder:

ERWD 3: Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie middelbaar beroepsonderwijs (2012)

Het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie voor het middelbaar beroepsonderwijs is ook wel bekend als het protocol ERWD 3.  Het definitieve rapport is in 2012 opgeleverd. In het ERWD 3 rapport staan de volgende onderdelen beschreven:

 • Aandacht voor leren rekenen
 • Visie en uitgangspunten
 • Rekenbeleid
 • Checklist rekenen
 • Rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoofdlijn 1, verder ontwikkelen van begripsvorming
 • Hoofdlijn 2, verder ontwikkelen en consolideren van oplossingsprocedures
 • Hoofdlijn 3, vlot rekenen en onderhouden
 • Hoofdlijn 4, flexibel toepassen en verdiepen
 • Het handelingsmodel
 • Het drieslagmodel
 • Samenhang en afstemming tussen beide modellen
 • Aandacht voor het signaleren van rekenproblemen
 • Begeleiding en ondersteuning bij rekenonderwijs
 • Begeleidingscategorie 1
 • Begeleidingscategorie 2
 • Begeleidingscategorie 3
 • Diagnostiek in begeleidingscategorie 2 (diagnostisch rekenonderzoek)
 • Diagnostiek in begeleidingscategorie 3 (psychodiagnostisch onderzoek)

Dowload het materiaal hieronder:

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This