0
(0)

Wilt u meer weten of de de doorlopende leerlijnen voor het vak rekenen van de basisschool tot het hoger onderwijs? Wilt u de drie uitgebrachte rapporten van de commissie Meijerink lezen? Bent u op zoek naar posters van de referentieniveaus rekenen 1F, 1S, 2F, 2S, 3F of 3S? Download direct de referentieposters of lees de adviezen met betrekking tot het referentiekader taal en rekenen

Download posters referentieniveaus rekenen

Door op de afbeelding te klikken kunt u de volgende posters downloaden:

 • 1F: Primair en speciaal onderwijs
 • 1S: Primair en speciaal onderwijs
 • 2F: mbo 1,2,3 vmbo
 • 2S: mbo 1,2,3 vmbo
 • 3F: mbo 4, havo, vwo
 • 3S: mbo 4, havo, vwo

Ook kunt u het rapport ‘Meijerink verbeeld en nu in actie’ downloaden.


Commissie Meijerink  ‘Over de drempels met taal en rekenen’ januari 2008

In 2008 heeft de expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen het rapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ uitgebracht.  In dit rapport is het advies opgenomen om in alle onderwijssectoren referentieniveaus voor taal en rekenen in te voeren. Hierdoor werd het duidelijker wat leerlingen van een bepaalde opleiding of niveau moeten kunnen op het gebied van Nederlands en rekenen.

In het rapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ introduceert de commissie Meijerink doorlopende leerlijnen voor Nederlands en rekenen. Het doel van deze doorlopende leerlijnen is dat het taal en rekenonderwijs tussen de verschillende opleidingen beter aansluit. Ook geeft het rapport docenten beter inzicht in de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten beheersen. Binnen de leerlijnen van de basisschool tot het hoger onderwijs zijn vier momenten geformuleerd. Hiermee wordt inzichtelijk op welk niveau leerlingen de lesstof moeten beheersen. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Het fundamentele niveau F geeft aan wat leerlingen minimaal moeten beheersen.  Het streefniveau S is voor excellente leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en dus op een hoger niveau kunnen examineren.

Commissie Meijerink ‘Een nadere beschouwing’ juni 2009

In juni 2009 is een nadere beschouwing uitgegeven op het in januari uitgebrachte advies ‘Over de drempels met taal en rekenen’.  

Commissie Meijerink ‘Referentiekader taal en rekenen – doorlopende leerlijnen’ oktober 2009

In het ‘referentiekader taal en rekenen – doorlopende leerlijnen’ is vastgelegd wat leerlingen aan Nederlands en rekenen moet beheersen. De details van wat leerlingen moeten beheersen aan basiskennis en vaardigheden zijn onderverdeeld in verschilende niveaus. Voor Nederlands zijn er vier niveaus beschreven. Voor rekenen drie niveaus. 

De referentieniveaus voor rekenen zien er als volgt uit:

 • 1F: Primair en speciaal onderwijs
 • 1S: Primair en speciaal onderwijs
 • 2F: mbo 1,2,3 vmbo
 • 2S: mbo 1,2,3 vmbo
 • 3F: mbo 4, havo, vwo
 • 3S: mbo 4, havo, vwo

Wat vindt u van deze informatie?

Klik op een ster om uw beoordeling te geven

Gemiddelde beoordeling: 0 / 5. Het aantal beoordelingen: 0

Er zijn nog geen beoordelingen! Wees de eerste die een beoordeling geeft.

Bedankt voor uw beoordeling. Fijn dat u de inhoud waardevol vindt.

Misschien is deze informatie ook handig voor uw familie en vrienden? Deel het op uw social media!

Ik vind het jammer dat u weinig aan dit artikel heeft!

Geef mij de kans dit artikel te verbeteren!

Vertel mij hoe ik dit artikel kan verbeteren?

Pin It on Pinterest

Share This