Download gratis het spiekboek rekenen, de rekengids en handelingswijzer rekenen

10 november 2017

Bent u op zoek naar een handig spiekboek rekenen voor het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs ? Of wilt u een handelingswijzer rekenen voor groep 1 t/m 8 van de basisschool? Via het internet is veel materiaal gratis beschikbaar. Op deze pagina heb ik één en ander voor u verzameld!

Download gratis Spiekboek rekenen 2F en Opzetboekje Nederlands 2F

Het spiekboek rekenen 2F  is gemaakt door het Wellant college. Het Wellant college heeft dit hulpboekje rekenen gemaakt voor haar leerlingen en de docenten.

Met dit spiekboek rekenen hebben de leerlingen een goed theorieboek rekenen ter voorbereiding van het examen rekenen. Daarnaast kunnen de rekendocenten dit boekje gebruiken om op een eenduidige wijze de rekentheorie met de leerlingen te bespreken. Het voordeel van dit spiekboek rekenen is dat er soms meerdere methodes in beschreven staan. Een voorbeeld hiervan is dat bij delen bijvoorbeeld de methodes staartdeling en haakdeling beschreven worden.

Download gratis de rekengids – Basis en afspraken rekenen

Rekengids – Basis en afspraken rekenen

De ‘Rekengids basis en afspraken rekenen’ is gemaakt door het Alberdingk Thijm College en is ontwikkeld voor de leerlingen van de opleidingen havo, atheneum en gymnasium. Ook dit digitale rekenboek kan gebruikt worden ter voorbereiding van het examen rekenen.

Download gratis de Handelingswijzer rekenen basisschool

Handelingswijzer rekenen basisschool

Daltonbasisschool De Leer heeft voor haar leerlingen en de ouders per jaar een handige handelingswijzer rekenen opgesteld. In deze handelingswijzer rekenen staan met mooie illustraties uitgelegd wat de leerlingen in dat jaar moeten leren voor rekenen. De uitleg in deze handelingswijzer komt veel overeen met het opzetboekje rekenen van Braams

Bent u op zoek naar een handelingswijzer rekenen van groep 1t/m groep 8, dan kunt u deze vinden op de website van Daltonbasisschool De Leer. Het is dan wel even zoeken. U kunt ze ook hieronder downloaden:

 

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This