Succesfactoren en verbeterpunten rekenonderwijs

6 november 2017

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft de succesfactoren en verbeterpunten rekenonderwijs verwoord in het rapport JOB Rekentour 2015. Wat is de huidige stand van zaken? Heeft uw onderwijsinstelling deze aanbevelingen voldoende opgepakt? Download het rapport gratis!

Succesfactoren

In het rapport JOB Rekentour 2015 staan de volgende succesfactoren voor goed rekenonderwijs beschreven:

 1. Goede (uitgebreide) uitleg voor iedereen en op alle niveaus;
 2. Altijd vragen kunnen stellen aan de docent;
 3. Zelfstandig en/of in eigen tempo kunnen werken;
 4. Klassikale uitleg;
 5. Veel Oefenen;
 6. Mogelijkheid tot bijles;
 7. Het is rustig in de klas.

Verbeterpunten

Ook staan er de nodige verbeterpunten in het rapport:

 1. Meer klassikale les;
 2. Minder oefenen op de computer/meer schriftelijke opgaven;
 3. Meer individuele aandacht van de docent;
 4. Meer orde in de klas;
 5. Meer oefenexamens;
 6. Meer uitdaging;
 7. Minder haast om de stof door te werken;
 8. Meer lesuren;
 9. Meer afwisseling in de les;
 10. Meer aandacht voor dyscalculie;
 11. Een docent met meer kennis voor de klas/meer manieren van uitleggen;
 12. Vervanging voor zieke docent.

Wat is de huidige stand van zaken

Het onderzoeksrapport JOB Rekentour 2015 is destijds aangeboden aan de minister met daarbij het dringende verzoek om scholen meer aandacht te laten schenken aan hun rekenbeleid, de facilitering van rekendocenten en de scholing en nascholing van rekendocenten. In het Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (2014) waren ook al de nodige aanbevelingen opgenomen.

Heeft uw organisatie beide rapporten met aanbevelingen voldoende opgepakt? Is er duidelijk sprake van een kwaliteitsverbetering van uw rekenonderwijs?

JOB Rekentour 2020

Ook in 2020 heef JOB weer een onderzoek gedaan naar rekenenen. U kunt het rekenenrapport JOB 2020 downloaden.

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This