Powerpoint rekenen domein getallen

24 september, 2016 | Rekenen | 16 reacties

Heeft u extra lesmateriaal nodig bij het vak rekenen of wiskunde? Behandelt u nu het domein getallen? Zoekt u extra hulpmateriaal om de rekensommen van domein getallen zelfstandig te oefenen? Download dit nu gratis!

Manier van les geven

Het vak rekenen wordt op verschillende scholen op verschillende manieren gegeven. Er zijn scholen die de leerlingen tijdens de les laten werken in een rekenwerkboek van bijvoorbeeld Deviant, Nurekenen, Got it, Rekenblokken of ffLerenrekenen. Ook zijn er scholen die er voor kiezen om leerlingen tijdens de les online te laten rekenen.

Actieve kennisoverdracht

Voor het vak rekenen ben ik een voorstander van actieve kennisoverdracht, dat wil zeggen, de docent bespreekt de theorie nog met de leerlingen. De les moet natuurlijk geen eenrichtingsverkeer worden en daarom is het belangrijk dat de studenten ook geactiveerd worden tijdens de rekenles. Om dit te bereiken, heb ik een interactieve PowerPoint gemaakt die de docent tijdens de rekenles met de leerlingen kan doorlopen.

Inhoud interactieve powerpoint rekenen domein getallen

In deze PowerPoint behandel ik van reken domein getallen. Dit voor zowel 2F, 3F als 3F+ niveau.

De volgende onderwerpen worden in dit gratis lesmateriaal rekenen behandeld:

 • Waarde van het cijfer in een getal
 • Priemgetallen
 • Romeinse cijfers
 • Rekenen met tijd
 • Getallen ordenen
 • Rekenvolgorde en voorrangregels
 • Afronden
 • Schattend rekenen
 • Compenseren
 • Optellen
 • Aftrekken
 • Vermenigvuldigen
 • Delen
 • Wat zijn breuken
 • Teller, noemer en stambreuken
 • Breuken met noemer 1
 • Twee regels voor breuken
 • Breuken op de getallenlijn
 • KGV en GGD
 • Gelijknamige breuken
 • Gelijkwaardige breuken
 • Breuken vereenvoudigen
 • Samengestelde breuken
 • Breuken compliceren
 • Gelijknamige breuken optellen
 • Gelijknamige breuken aftrekken
 • Ongelijknamige breuken optellen
 • Ongelijknamige breuken aftrekken
 • Vermenigvuldigen en delen van breuken
 • Breuken vermenigvuldigen is makkelijk
 • Decimale getallen
 • Decimale getallen optellen
 • Decimale getallen aftrekken
 • Decimale getallen vermenigvuldigen
 • Decimale getallen delen
 • Machtsverheffen
 • Worteltrekken
 • Centrummaten

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
%d bloggers liken dit: