Aangepaste examinering rekenen bij ernstige rekenproblemen (ER), dyscalculie en dyslexie

22 mei 2020

Studenten met ernstige rekenproblemen (ER), dyscalculie of dyslexie komen in aanmerking voor aangepaste examinering bij het centrale examen rekenen of een instellingsexamen rekenen. In dit bericht beschrijf ik de mogelijkheden, welke voortkomen uit de volgende regels:

Ook staat één en ander duidelijk verwoord in de brochure ‘Special Needs Special 2019-2020‘. Ook kunt u de drie toegestane rekenkaarten downloaden of de aangepaste rekenkaart. Deze hulpmiddelen mogen studenten bij aangepaste examinering gebruiken.

Aangepaste examinering rekenen bij dyslexie

Studenten met dyslexie maken het standaard centrale examen rekenen of standaard instellingsexamen. Het is voor studenten met dyslexie echter wel mogelijk om het rekenexamen te maken met behulp van verklanking (het voorlezen van teksten). 

 • Binnen de software van Facet is de optie opgenomen om verklanking aan te zetten. De tekst van de opgave wordt dan voorgelezen. Deze optie staat niet standaard aan en moet worden aangezet door de afname planner van de centrale examens voor desbetreffende student.
 • Ook komen studenten met dyslexie in aanmerking voor een verlening van de examentijd. Deze extra tijd is maximaal een half uur.

Stappenplan dyslexie (dit geldt voor alle centrale examens)

 1. De examencommissie vergewist zich ervan welke student op grond van dyslexie recht heeft op een aanpassing bij de centrale examens.
 2. Met de student wordt nagegaan van welke voorzieningen (extra tijd en/of voorleesfunctie) gebruik gemaakt wordt.
 3. De toegekende voorzieningen worden in een dossier vastgelegd dat gekoppeld wordt aan het proces verbaal van de afname.
 4. De toegekende voorzieningen hoeven niet aan het CvTE of de inspectie vooraf te worden gemeld. Er is geen speciale bestelling nodig: examens met voorleesfunctie worden standaard voor elke periode geleverd, de (maximale) examentijd wordt binnen de kaders (maximaal een half uur verlenging) door de examencommissie vastgesteld.
 5. Afname gebeurt in de standaard examensoftware Facet met de algemeen geldende regels. Hetzelfde geldt voor beoordeling en normering.
 6. Als de standaard oplossing niet adequaat is, neemt de examencommissie contact op met het CvTE via beperking@cvte.nl.

Wanneer mag de student het aangepaste examen rekenen (ER) maken?

Een dyscalculieveklaring (deskundigenverklaring) is niet verplicht om deel te kunnen nemen aan het aangepaste rekenexamen (ER). Het aangepaste rekenexamen is beschikbaar voor studenten waarbij in redelijkheid is gecheckt of het standaard rekenexamen niet haalbaar is. Vervolgens kunnen de student, docent en examencommissie gezamenlijk de beslissing nemen dat een student het aangepaste rekenexamen mag maken.

Stappenplan aangepaste examinering dyscalculie of ernstige rekenproblemen (ER)

 1. De instelling gaat na of de student in staat is het reguliere rekenexamen te maken.
 2. Indien dit niet het geval is, onderzoekt de instelling bij aanwezigheid van een dyscalculieverklaring of het gestelde onder (1) wel mogelijk is met een half uur extra tijd en/of gebruik van de standaard rekenkaart.
 3. Als ook de optie onder (2) niet aan de orde is, wegens nog steeds onvoldoende resultaat of het ontbreken van een verklaring, overlegt de instelling met de student over deelname aan het aangepaste rekenexamen.
 4. In dat geval maken student en instelling afspraken over de extra inspanning.
 5. De instelling legt het bovenstaande vast in een dossier.
 6. Het aangepaste rekenexamen wordt standaard geleverd en hoeft dus niet speciaal door de instelling te worden besteld.

Er dient dus een dossier gemaakt te worden, waarin het volgende is vastgelegd:

1. In het voortraject in het onderwijs – wellicht al vanaf de basisschool, vanaf het vo of soms pas in het mbo – is vastgesteld dat door dyscalculie of ernstige rekenproblemen de eisen van het standaard examen niet haalbaar zijn, ook niet nadat in dat voortraject sprake was van remediëring en daarbij behorende extra inspanning (oefening) door de student.

En

2. Voorafgaand aan de afname van het ER-examen door de instelling een trainingstraject is geboden, gericht op de aangepaste afname, en dat traject ook door de student met extra inspanning (oefening) is gevolgd.

En

3. Is vastgelegd dat de student op de hoogte is van een aantekening op de resultatenlijst en mogelijke consequenties. Hieronder kunt u een document downloaden welke u kunt gebruiken voor het studentdossier.

Format dossiervorming ER-Examen

Welke mogelijkheden zijn er voor een student met een dyscalculieverklaring

Studenten met een dyscalculie verklaring kunnen zowel het standaard rekenexamen  als het aangepaste rekenexamen maken.

 • Als een student met een dyscalculieverklaring het standaard rekenexamen wil maken, kan deze student extra tijd krijgen (half uur) en gebruik maken van de standaard rekenkaarten.
 • Als een student met een dyscalculieverklaring het aangepaste rekenexamen 2ER of 3ER wil maken, dan mag de student bij alle opgaven de door CvTE vastgestelde rekenkaart(en) gebruiken. Dus zowel de standaardkaart als de aanvullende rekenkaart. Daarnaast mag de student bij alle opgaven een rekenmachine gebruiken. Dit kan de ingebouwde rekenmachine zijn, maar mag ook een eigen rekenmachine zijn. De extra tijd zit al in het aangepaste rekenexamen.

De student die beschikt over een dyscalculieverklaring en het aangepaste rekenexamen wil maken, dient ook aantoonbaar extra inspanningen geleverd te hebben. Het enkel beschikken over een dyscalculieverklaring is dus niet voldoende om het aangepaste rekenexamen te mogen maken.

Standaard rekenkaarten

Wanneer mag de student een standaard rekenkaarten tijdens het rekenexamen gebruiken?

 • Als een student over een dyscalculieverklaring beschikt en het het standaard rekenexamen wil maken. Hij mag dan alleen de standaard rekenkaart erbij gebruiken. 
 • Als een student het aangepaste rekenexamen 2ER of 3ER maakt, mag hij zowel de standaard kaart als de aanvullende rekenkaart gebruiken.
 rekenkaart 3 dyscalculie examen

Aanvullende rekenkaart

Als een student het aangepaste rekenexamen 2ER of 3ER maakt, mag hij zowel de standaard kaart als de aanvullende rekenkaart gebruiken.

Aanvullende rekenkaart dyscalculie examen

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This