Opbouw van een getal

14 oktober 2016

Bij het doornemen van het rekenen domein getallen is het belangrijk dat de student begrijpt hoe een getal opgebouwd is. In deze blog behandel ik de belangrijkste kenmerken voor de opbouw van een getal.

Een getal moet leesbaar zijn

Om een getal leesbaar te houden gebruiken we een spatie of een punt. Van rechts af gezien wordt om de drie cijfers een spatie geplaatst om de leesbaarheid van een getal te vergroten.

opbouw-getal-1

 

 

Bij geldbedragen wordt in plaats van een spatie vaak een punt gebruikt.

opbouw-getal-2

 

 

Bij het rekenen met getallen dien je de cijfers correct onder elkaar te plaatsen. Je moet de getallen rechts uitlijnen, zodat de cijfers met dezelfde waarde onder elkaar staat.

opbouw-getal-3

 

 

 

 

 

De opbouw van een getal

Een getal is opgebouwd uit cijfers. De plaats van het cijfer in het getal geeft de waarde aan van het cijfer in dat getal. Het cijfer 2 komt in de volgende bedragen voor:

€ 2,00          Hier is het cijfer 2 twee euro waard
€ 26,00        Hier is het cijfer 2 twintig euro waard
€ 2.340,00   Hier is het cijfer 2 tweeduizend euro waard

Je ziet dat de plaats van het cijfer de waarde van het cijfer bepaalt.

 

Beschrijf het getal: 204 510 107 709 402,951 (begin rechts)

opbouw-getal-4

 

Het getal is opgebouwd uit:

 • 1 duizendste
 • 5 honderdste
 • 9 tienden
 • 2 eenheden
 • 0 tientallen
 • 4 honderdtallen
 • 9 duizendtallen
 • 0 tienduizendtallen
 • 7 honderduizendtallen
 • 7 miljoentallen
 • 0 tienmiljoentallen
 • 1 honderdmiljoentallen
 • 0 miljardtallen
 • 1 tienmiljardtallen
 • 5 honderdmiljardtallen
 • 4 biljoentallen
 • 0 tienbiljoentallen
 • 2 honderdbiljoentallen

 

Nog een voorbeeld van de opbouw van een getal.

2015 was een topjaar voor sauna’s, want 6 879 432 mensen bezochten de sauna. Wat is de waarde van ieder cijfer in het getal 6 879 432 ?

Het getal 6 879 432 is opgebouwd uit (begin aan de rechterkant):

 • 2 eenheden. De 2 is 2 × 1 = 2 waard
 • 3 tientallen. De 3 is 3 × 10 = 30 waard
 • 4 hondertallen. De 4 is 4 × 100 = 400 waard
 • 9 duizendtallen. De 9 is 9 × 1000 = 9 000 waard
 • 7 tienduizendtallen. De 7 is 7 × 10 000 = 70 000 waard
 • 8 honderdduizendtallen. De 8 is 8 × 100 000 = 800 000 waard
 • 6 miljoentallen. De 6 is 6 × 1 000 000 = 6 000 000 waard

Uitspraak

Hoe je een getal uitspreekt, hangt weer af van de opbouw van een getal. Hieronder heb ik enkele voorbeelden opgenomen, hoe je getallen uitspreekt:

0,567      – Vijfhonderdzevenenzestig duizendste
5,8          – Vijf acht tiende
600,78    – Zeshonderd achtenzeventig honderdste
288,788  – Tweehonderdachtentachtig zevenhonderdachtentachtig duizendste
2,33        – Twee drieëndertig honderdste

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This