Powerpoint rekenen domein getallen

24 september 2016

Rekenen domein getallen is de basis van het rekenen. Heeft u moeite met rekenen en met sommen uit het domein getallen? Download gratis extra theorie en oefeningen over de volgende onderwerpen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, worteltrekken, voorrangsregels rekenen, getallenlijn, decimale getallen, negatieve getallen en breuken.

Heeft u binnenkort het examen rekenen of de cito rekenen en wilt u extra oefenen? In de powerpoint zitten oude opgaven van het examen rekenen.

U kunt de powerpoint gratis downloaden onderaan deze pagina!

Inhoud powerpoint rekenen domein getallen

In de PowerPoint rekenen domein getallen behandel ik theorie, oefeningen en examens. Dit voor zowel 2F, 3F als 3F+ niveau. Hieronder heb ik beschreven welke onderwerpen er behandeld worden in de PowerPoint rekenen domein getallen:

Opbouw van een getal

De leerling leert hoe een getal is opgebouwd. Hierbij behandel ik het decimale- of tientallige talstelsel. Ook beschrijf ik hoe een getal uitgesproken wordt en leesbaar gehouden kan worden. Dit onder andere door rechts uit te lijnen. Bij het rekenen gebruiken we de getallenreeks zowel oplopend als aflopend. Als laatste nemen we verschillende manieren van het schrijven van getallen door.

Priemgetallen

De leerling leert wat een natuurlijk getal is en dat een priemgetal ook een natuurlijk getal is. Daarnaast behandel ik wat een priemgetal is en zijn er diverse rekenoefeningen met priemgetallen.

Romeinse cijfers

De leerling maakt kennis met de Romeinse cijfers en hun getalwaarden in het tientallig stelsel. Daarna zijn er diverse oefeningen voor het rekenen met Romeinse cijfers.

Rekenen met Geld

Bij het rekenen met geld leert de leerling combinaties te maken met munten en bankbiljetten. Daarnaast leert hij te berekenen hoeveel wisselgeld terug te betalen.

Rekenen met tijd

De leerling leert dat tijd uitgedrukt kan worden in verschillende eenheden. Hij maakt kennis met zowel een analoge als digitale klok, waarbij de afkortingen AM en PM behandeld worden. Ook leert de leerling de dagen per maand op de vuisten te berekenen en wordt het schrikkeljaar behandeld.

Getallenlijn

De leerling leert wat een getallenlijn is. Daarnaast gaat hij  optellen en aftrekken met een getallenlijn.

Rekentermen

De volgende rekentermen worden behandeld: erbij, eraf, keer, delen, som, verschil, product, quotiënt, termen en factoren.

Rekenregels positieve- en negatieve getallen

De leerling leert bij rekenen om te gaan met de rekenregels.

Symbolen

Bij symbolen leert de leerling de betekenis van verschillende symbolen, zoals bijvoorbeeld gelijk aan, ongeveer, groter dan, kleiner dan, groter dan of gelijk aan en kleiner dan of gelijk aan.

Rekenregels en voorrangregels

De leerling leert de rekenregels en voorrangregels en rekent hiermee verschillende sommen uit.

Afronden

Bij afronden leert de leerling wanneer af te ronden naar boven en beneden. Hierbij oefenen we met rekenen en ronden we af op één of meerdere decimalen, tientallen, honderdtallen en duizendtallen. Ook behandelen we hoe af te ronden bij geldbedragen.

Schattend rekenen

Bij schattend rekenen leert de leerling de betekenis van het ongeveer gelijk aan teken ≈ . Ook leert de leerling dat het bij rekenen vaak handig is om eerst een schatting van het antwoord te maken.

Belangrijke referentiematen

De leerling leert verschillende referentiematen die veel voorkomen in het dagelijks leven.

Compenseren bij optellen en aftrekken

De leerling leert dat het soms handig is om bij het rekenen te compenseren. Bij optellen doet hij dit door één getal te verhogen en het andere getal te verlagen. Bij aftrekken mag de leerling beide getallen met eenzelfde waarde verlagen of verhogen.

Optellen

Bij optellen leert de leerling optellen met de verwisseleigenschap of schakeleigenschap. Ook maakt hij kennis met handig rekenen, zoals omkeren, veranderen, splitsen, schakelen en rijgen). Als laatste rekenen we met verschillende manieren van optellen. Ik behandel uit het hoofd rekenen, kolomsgewijs rekenen en cijferend ( traditioneel) rekenen.

Aftrekken

De leerling leert dat je ook hier handig kunt rekenen, namelijk met erbij, eraf, splitsen & rijgen. We rekenen ook hier met verschillende manieren van aftrekken. Uit het hoofd rekenen, kolomsgewijs rekenen en cijferend ( traditioneel) rekenen.

Vermenigvuldigen

De leerling leert de begrippen factoren en product. Hij maakt kennis met handig rekenen bij vermenigvuldigen. Hierbij rekenen we met de verwissel-, schakel- en verdeeleigenschap. Ook omkeren, splitsen, verdelen, vergroten en verkleinen worden behandeld.  Ik introduceer de rechthoekmethode en we oefenen hiermee. Ik behandel de tafel 1 t/m 15 en de tafelkaart. Als laatste introduceer ik de negenproef en rekenen we hiermee enkele sommen uit.

Delen

Bij delen leert de leerling de begrippen deeltal, deler en quotiënt. Delingen kunnen opgaan (rest 0 hebben) of een rest hebben. Ik leg uit dat delen het omgekeerde van vermenigvuldigen is. Ook bij delen kunnen we handig rekenen met splitsen, verkleinen of vergroten. Voor het automatiseren heb ik deelkaarten delen 1 t/m 15. Als laatste oefenen we deelsommen met zowel delen uit het hoofd, kolomsgewijs delen (haakdeling) en cijferend delen (staartdeling).

Breuken

Het onderdeel breuken krijgt veel aandacht bij het rekenen. We starten met de betekenis van breuken en repeterende breuken. Ik leg uit wat de teller, noemer en stambreuken zijn. Ik illustreer dat je hele getallen ook kunt schrijven als breuken met noemer 1. We leren het gelijknamig maken van breuken en samengestelde breuken. Ook geef ik voorbeelden van gelijkwaardige breuken.

Kgv en ggd

De leerling leert wat de begrippen Kleinste Gemene (Gemeenschappelijke) Veelvoud en de Grootste Gemene (Gemeenschappelijke) Deler betekenen en hiermee te rekenen.

Decimale getallen

De leerling leert wat een kommagetal of decimaal getal is. Ook behandel ik wat verhoudingen, breuken, kommagetallen en procenten met elkaar te maken hebben. De leerling leert met decimale getallen kolomsgewijs optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Daarnaast leert hij rekenen met decimale getallen en als methode cijferend (traditioneel) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Machtsverheffen

De leerling leert de begrippen machtsverheffen, grondgetal, exponent en kwadraat. Ik geef voorbeelden van machten met positieve exponenten en machten met negatieve exponenten. We oefenen vervolgens met verschillende kwadraten.

Worteltrekken

De leerling leert dat worteltrekken de omgekeerde bewerking van kwadrateren is. Ook beschrijf ik dat de uitkomst van een tweede-machtswortel of vierkantswortel altijd positief is. Ik introduceer de derde-machtswortel en de vierde-machtswortel. Ook gaan we wortels schatten.

Centrummaten

Ik behandel de begrippen het gemiddelde, de modus en mediaan

Natuurlijke, Gehele, Rationale en Reële Getallen

De leerling leert wat de natuurlijke, gehele, rationele en reële getallen zijn.

Download gratis powerpoint rekenen domein getallen

Gerelateerde berichten

Handige websites rekenen oefenen

Bent u op zoek naar werkbladen, hulpmateriaal of handige websites met uitleg over rekenen? Lees dan deze column. Hierin schrijf ik ook diverse handige websites over rekenen. De vermelde tips zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 3F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 3F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Oefenexamen rekenen 2F 2018/2019

Extra goed voorbereiden op het rekenexamen? Download gratis oefenopgaven en antwoorden rekenen examen 2F 2018/2019. Bekijk ook de video met uitleg van de sommen.

Lees meer

Blader door berichten

Pin It on Pinterest

Share This