Powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

26 januari, 2019 | Rekenen | 0 Reacties

Bij rekenen wordt het domein meten en meetkunde veelal als moeilijk ervaren. Heeft u ook moeite met dit rekendomein? Hebben uw studenten behoefte aan extra uitleg?  Extra rekenen oefenen 2F of 3F ter voorbereiding van het examen? Wilt u oefenen met oude opgaven van de cito rekentoets (VO) en/of oude opgaven Centraal examen rekenen (mbo)? Download dan gratis de interactieve powerpoint rekenen domein meten en meetkunde.

Aanvulling op bestaande rekenmethodes

De interactieve powerpoint rekenen domein meten en meetkunde kunt u naast bestaande rekenmethodes gebruiken van bijvoorbeeld  Deviant, Nurekenen, Got it, Rekenblokken of ffLerenrekenen. Deze powerpoint is echter gratis.

Daarnaast ziet u in de rekenboeken van deze uitgevers steeds minder theorie staan. De reden hiervan is dat de rekenboeken niet te dik mogen worden. Studenten moeten dan namelijk te veel tillen. In de interactieve powerpoint heb ik niet te maken met deze beperking. In de powerpoint staat dan ook veel theorie. Als je dus moeite hebt met rekenen, kun je met behulp van de uitleg alsnog goed leren rekenen. 

Handig hulpmateriaal voor docenten en studenten

De interactieve PowerPoint rekenen domein meten en meetkunde kunt u op verschillende manieren inzetten tijdens uw rekenlessen.

De powerpoint is erg geschikt om binnen uw lessen te kunnen differentiëren. Studenten kunnen zelfstandig en op hun eigen tempo door de powerpoint gaan. Als studenten een opgave niet snappen, krijgen ze uitleg en het correcte antwoord.

Ook kunt u de powerpoint goed gebruiken om klassikaal theorie te bespreken en oefeningen te maken.

Wilt u uw studenten voorbereiden op het centraal examen rekenen of de cito rekenen, dan kunnen ze extra rekenen oefenen 2F of 3F.

Inhoud interactieve powerpoint rekenen domein meten en meetkunde

In deze PowerPoint behandel ik van rekendomein meten en meetkunde diverse onderwerpen. Dit voor zowel 2F, 3F als 3F+ niveau.

In het onderdeel meten behandel ik de volgende onderwerpen: 

 • Metriek stelsel
 • De grootheden: lengte, omtrek, tijd, snelheid, temperatuur, oppervlakte, inhoud, massa (gewicht)
 • De meest gebruikte eenheden: meter, vierkante meter, are, kubieke meter, liter, gram, seconde, uur, graden Celcius, meter per seconde, kilometer per uur
 • De veelgebruikte voorvoegsels bij eenheden: kilo, hecto, deca, deci, cent en milli
 • De grootheid lengte met de basiseenheid meter
 • De grootheid lengte met de basiseenheid mijlen
 • De grootheid lengte met de basiseenheid inches
 • De grootheid lengte met de bijbehorende meetinstrumenten
 • De grootheid lengte met de bijbehorende referentiematen
 • De grootheid lengte en rekenen met ongelijke maten
 • De grootheid lengte en de omtrek berekenen van een vierkant, rechthoek, cirkel en bijzondere figuren
 • De grootheid lengte en de omtrek berekenen bij ongelijke eenheden
 • De grootheid oppervlakte en de eenheid vierkante meter, hectare, are en centiare
 • Het berekenen van de oppervlakte van een vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel en bijzondere figuren als bijvoorbeeld een kubus
 • De grootheid oppervlakte en de bijbehorende referentiematen
 • De grootheid oppervlakte en rekenen met verschillende eenheden
 • De grootheid inhoud en de basiseenheid kubieke meters
 • Het berekenen van de inhoud van een kubus, balk, cilinder, bol of samengestelde figuren
 • De grootheid inhoud en de basiseenheid liters
 • De grootheid inhoud en de bijbehorende referentiematen
 • De grootheid massa (gewicht) met de basiseenheid gram
 • De begrippen pond, ons en ton
 • De grootheid massa en de bijbehorende meetinstrumenten
 • De grootheid massa en de bijbehorende referentiematen
 • De grootheid massa en rekenen met gewicht
 • De grootheid tijd en rekenen met de tijdseenheden: seconden, minuten, uren, etmaal, weken, maanden, kwartalen, lustrum, decennium, eeuw en millennium
 • De begrippen zomertijd, wintertijd en de tijdsaanduiding … voor Christus
 • Het berekenen van het aantal dagen per maand
 • De samengestelde grootheid snelheid
 • Het omrekenen van kilometer per uur naar meter per seconde of andersom
 • Het gebruik van verhoudingstabellen bij de samengestelde grootheid snelheid
 • De grootheid temperatuur met de eenheid graden Celsius of Fahrenheid

In het onderdeel meetkunde behandel ik de volgende onderwerpen:

 • Lijnen en lijnstukken: rechte lijnen, gebroken lijnen, gebogen of kromme lijnen, lijnstuk, halve lijn, loodrecht, haaks, hoogtelijn, snijdende lijnen, evenwijdige lijnen, kruisende lijnen
 • Hoeken: rechte hoek, scherpe hoek, stompe hoek, gestrekte hoek, inspringende hoek, volle hoek
 • Hoeken meten met een kompasroos of geodriehoek
 • Rekenen met hoeken
 • Symmetrische figuren: symmetrieas, spiegelas, spiegelsymmetrisch, lijnsymmetrisch, asymmetrisch
 • Tweedimensionale vlakke figuren: driehoek, trapezium, parallellogram, rechthoek, vlieger, ruit, vierkant en cirkel
 • De stelling van pythagoras
 • Driedimensionale ruimtefiguren: kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel en bol
 • De begrippen ribbe, mantel en vlakken
 • De schaal van een voorwerp
 • Plattegrond op schaal
 • Kaart op schaal en het begrip hemelsbreed
 • Schaallat / schaalstok
 • Legenda
 • Windroos
 • Kijkrichting en kijklijnen
 • Routeplanner
 • Bouwtekening driedimensionale (ruimte) figuren (met plakrand)
 • Uitslag driedimensionale (ruimte) figuren (zonder plakrand)
 • Doorsnede driedimensionale (ruimte) figuren
 • Aanzicht driedimensionale (ruimte) figuren 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
%d bloggers liken dit: