0
(0)
Enquête onder rekendocenten op de mbo rekenconferentie 2017 geeft stof tot nadenken voor schooldirecties, afdelingsmanagers, onderwijskundigen of rekencoördinatoren. Moet het middelbaar beroepsonderwijs de hand in eigen boezem steken voor de kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs? 

Lezing ‘De gereedschapskist van de rekendocent’

15 november 2017 heb ik op de door Steunpunt taal en rekenen mbo georganiseerde ‘mbo rekenconferentie 2017’ een lezing mogen geven. Een hele eer. Hieronder kunt u de powerpoint van mijn lezing downloaden.  De powerpoint heeft de volgende onderwerpen:

 • De ideale rekendocent
 • Hoe ziet de praktijk er bij u uit?
 • JOB Rekentour 2015
 • Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo en mbo
 • Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD)
 • Informatie examenbladmbo.nl
 • Structuur rekenlessen, het IGDI-Model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe, Instructie-model)
 • Vier hoofdfasen bij leren rekenen
 • Student moeite met rekenen? Extra aandacht voor automatiseren en memoriseren.
 • Didactische modellen voor de rekenlessen
 • Flipping the classroom & Blended learning
 • Eigen lesmateriaal
 • Bruikbaar materiaal & Handige links

De powerpoint is figuurlijk gesproken ‘de gereedschapskist van de rekendocent’. Ik ben van mening dat elke (nieuwe) rekendocent op de hoogte zou moeten zijn van de inhoud, de documenten en websites waar ik naar verwijs.

Download de Powerpoint mbo rekenconferentie 2017 ‘De gereedschapskist van de rekendocent’.

Enquête onder het publiek

Tijdens deze lezing heb ik een enquête onder het publiek afgenomen. Nu wil ik niet zeggen dat het aantal deelnemers van mijn lezing een representatieve afspiegeling is van het landelijk gemiddelde, maar toch is de uitkomt van deze enquête naar mijn mening stof tot nadenken voor schooldirecties, afdelingsmanagers, onderwijskundigen en rekencoördinatoren.

De afgenomen enquête bevatte de volgende vragen:

Is er sprake van een succesvolle implementatie?

Als we kijken naar de uitslag van de enquête, mogen we dan spreken van een succesvolle implementatie van het ‘Raamwerk scholing en nascholing rekendocenten vo en mbo‘ en ‘Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie‘? De onderwerpen waarover ik vragen heb gesteld in de enquête worden uitvoerig beschreven in beide adviesrapporten!

Tijd voor een tussentijdse evaluatie en mogelijke besturing van uw rekenbeleid?

Rekening houdend met de uitslag van de enquête kan het volgens mij geen kwaad dat schooldirecties, afdelingsmanagers, onderwijskundigen of rekencoördinatoren de inhoud van mijn powerpoint, inclusief de documenten waar naar ik verwijs, nog eens doornemen. De kwaliteit van uw rekenonderwijs staat of valt bij uw visie over onderwijs, het beleid en het budget.

Op de conferentie sprak ik met diverse rekendocenten die aangaven dat ze slechts één uur in de week rekenen geven aan studenten van een mbo niveau twee opleiding. Is het realistisch en reëel dat u van de hardwerkende collega’s vraagt om het gemiddelde examencijfer naar een voldoende te krijgen of moeten we de hand in eigen boezem steken en nog eens kritisch kijken hoe het rekenbeleid, de scholing en bijscholing van de rekendocenten geregeld is?

Wat vindt u van deze informatie?

Klik op een ster om uw beoordeling te geven

Gemiddelde beoordeling: 0 / 5. Het aantal beoordelingen: 0

Er zijn nog geen beoordelingen! Wees de eerste die een beoordeling geeft.

Bedankt voor uw beoordeling. Fijn dat u de inhoud waardevol vindt.

Misschien is deze informatie ook handig voor uw familie en vrienden? Deel het op uw social media!

Ik vind het jammer dat u weinig aan dit artikel heeft!

Geef mij de kans dit artikel te verbeteren!

Vertel mij hoe ik dit artikel kan verbeteren?

Pin It on Pinterest

Share This